Тема 5. Основи кримінології

Розвиток кримінології у ХХ ст. засвідчив наукове визнання та актуальність даної галузі знань. Ефективна протидія злочинності може бути здійснена тільки за умови системих та узгоджених заходів усіх заінтересованих суб’єктів, що грунтуються на використанні кримінологічних знань та більш сучасних кримінологічних стратегій запобігання та [...]

Тема 9. Порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

Розподіл, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі, здійснюється комісіями з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. До виправних колоній мінімального рівня безпеки [...]

Тема 9 Закон України «Про освіту»

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих [...]

Тема 9 Робота куратора навчальної групи, як учасника навчально-виховного процесу. Організація поза аудиторної роботи

Загальні положення Інститут кураторів являє собою управлінську ланку, яка взаємодіє з іншими структурними підрозділами у системі позаадиторної навчально-виховної роботи і забезпечує її організації під час курсового навчання слухачів. Інститут кураторів сприяє набуттю слухачами соціального досвіду поведінки, формуванню у них ціннісних орієнтацій, [...]

Фізична безпека в установах виконання покарань

Правила внутрішнього розпорядку (далі ПВР) регулюють порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі. Ці Правила обов’язкові для виконання персоналом установ виконання покарань, засудженими, які в них утримуються, [...]

Тема 4. Основи кримінального права України

Право (згідно юридичного енциклопедичного словника) - це система загальнообов’язкових соціальних норм, які охороняються державою. Будь-який вид діяльності людини, її взаємовідносини в суспільстві регулюються різними галузями права, наприклад, сімейним, трудовим, адміністративним, кримінально-виконавчим і, звісно, кримінальним. Кримінальний кодекс України – це закон, який, з [...]

Тема 2. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю, прийоми та правила стрільби з пістолета Макарова і автомата Калашникова

Табельна вогнепальна зброя закріплюється за працівником КВС, які прийняли присягу, закінчили навчальні заклади ДКВС України або пройшли початкову підготовку і допущені до самостійного несення служби, засвоїли матеріальну частину, підстави та порядок її застосування і використання, заходи безпеки при поводженні з нею. [...]

Тема4. Фізична безпека в установах виконання покарань

Установи виконання покарань відповідно до статті 11 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» організовуються i ліквідовуються наказом Голови ДПтС України. Направлення засуджених до утворених установ виконання покарань, що відкриваються заново, здійснюється за наявності необхідних житлово-побутових умов після прийняття в експлуатацію усіх [...]

Тема № 7. Положення про органи та установи ДКВС України та Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Єфективність виконання завдань, які поставлені перед Державною кримінально-виконавчою службою України, визначальним чином залежить від результативності та рівня роботи органів і установ виконання покарань. Імідж Державної кримінально-виконавчої служби України формується на основі уяви широкого кола громадськості та залежить від кадрового потенціалу органів і [...]