Головною метою діяльності Центру є освітня діяльність шляхом здійснення первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу ДКВС України; розширення та поглиблення теоретичних знань здобувачів освіти, необхідних для професійної діяльності; набуття та удосконалення навичок, вмінь; прийняття рішень при несенні служби в типових ситуаціях своєї професійної діяльності.


Бруневич Володимир Миколайович

Посада: начальник центру.

Освіта: у 2006 році закінчив Кам’янець – Подільський ДУ, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури та валеології, організатор туристичної роботи».

Стаж роботи:  служба в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .


Льоренс Денис Вікторович

 

Посада:  старший викладач.

Освіта: У 2006 році закінчив Чернигівський юридичний коледж ДДУПВП, спеціальність – «Правознавство».

У 2014 році закінчив Харківську національну академію України ім. Я.Мудрого, спеціальність — «Правознавство».

Стаж роботи: служба в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .


Штикун Олександр Володимирович

Посада: старший викладач.

Освіта: Закінчив у 2011 році Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури та основ здоров’я загальноосвітнього навчального закладу, організатора спортивно-масової роботи, організатора туристичної роботи.

Стаж роботи:  служба в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .


Гусак Максим Борисович

 

Посада:  старший викладач.

Освіта: у 2017 році закінчив Національну академію внутрішніх справ здобув кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста спеціальність «Право» спеціалізація цивільно-правова освітня програма «Право».

Стаж роботи: служба в ДКВС України – .


Доменюк Андрій Миколайович

 

Посада: викладач.

Освіта: у 2004 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Офіцер військового управління тактичного рівня,офіцер кінологічної служби».

У 2012 році закінчив Львівський  університет внутрішніх справ, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З 2004 по 2006 рік - командир навчального взводу Кінологічного навчального центру ДПС України, з 2006 по 2009 рік - офіцер - викладач циклу кінологічної підготовки Кінологічного навчального центру ДПС України,  в ДКВС України з 2014року.

Стаж роботи: служба в ДПС України – , служба в ДКВС України - .

Стаж викладацької діяльності: .


Макогончук Ірина Володимирівна

 

Посада: викладач.

Освіта: у 2001 році закінчила Володимир – Волинське педагогічне училище, спеціальність «дошкільне виховання», кваліфікація – «вихователь дітей дошкільного віку, організатор фізичного виховання в дошкільному закладі».

У 2004 році закінчила Волинський ДУ ім. Лесі Українки, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація – «Бакалавр педагогічної освіти.

У 2005 році закінчила Волинський ДУ ім. Лесі Українки, спеціальність – «Дошкільне виховання», кваліфікація – «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання».

У 2006 році закінчила КНУВС, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – «Юрист».

Факультет перепідготовки фахівців Луцького ДУ за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі», кваліфікація «Товарознавець – експерт».

Стаж роботи: .

Стаж викладацької діяльності: .


Кеменяш Антон Антонович

Посада: викладач.

Освіта: вища – юридична.

1993-1997 р.р. Київський інститут внутрішніх справ.

Стаж роботи: служба в ДКВС України - 25 років.

Стаж викладацької діяльності: .