Головною метою діяльності Центру є освітня діяльність шляхом здійснення первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу ДКВС України; розширення та поглиблення теоретичних знань здобувачів освіти, необхідних для професійної діяльності; набуття та удосконалення навичок, вмінь; прийняття рішень при несенні служби в типових ситуаціях своєї професійної діяльності.


Бруневич Володимир Миколайович

Начальник центру спеціальної підготовки

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2005-5685

Біографічна довідка:

Закінчив у 2006 році Кам’янець-Подільський Державний університет. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури та валеології, організатор туристичної роботи».

Наукові інтереси: удосконалення системи освітнього процесу осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби.

Публікації останніх років:

 1. «Особливості правового статусу іноземців в міжнародному публічному праві». Бруневич В. М., Льоренс Д. В., Макогончук І. В. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», 2022 рік. 7-18 c.
 2. «Міжнародні стандарти в галузі виконання покарань: проблеми реалізації в Україні» Бруневич В.М., Ковальська П.Г., Кеменяш А.А. науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», № 1 (11), 2022 рік, 53-65 с.
 3. «Взаємодія hard skills та soft skills у процесі формування фахових компетентностей слухачів ТВВ «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби». Борисенко Є.В., Павленко Ю.В., Бруневич В. М. Науковий журналу Академії ДПтС «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2022 р.12 с.

Льоренс Денис Вікторович

Старший викладач центру спеціальної підготовки

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7613-3614

Біографічна довідка:

У 2006 році закінчив Чернигівський юридичний коледж ДДУПВП, спеціальність – «Правознавство».

У 2014 році закінчив Харківську національну академію України ім. Я.Мудрого, спеціальність — «Правознавство».

Наукові інтереси: удосконалення системи освітнього процесу осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби.

Публікації останніх років:

 1. «Особливості правового статусу іноземців в міжнародному публічному праві». Бруневич В. М., Льоренс Д. В., Макогончук І. В. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», 2022 рік. 7-18 c.

Ковальська Поліна Григорівна

Старший викладач

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0578-2630

Біографічна довідка: у 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Наукові інтереси: вирішення конкретного наукового завдання щодо формування окремих теоретичних положень щодо прогнозування індивідуальної кримінально протиправної поведінки  засуджених у кримінально-виконавчих установах закритого тупу і вдосконалення механізмів запобігання пенітенціарної та поспенітенціарної злочинності  в контенті вітчизняного та міжнародного досвіду.

Публікації останніх років:

 1. «Неправомірна вигода в антикорупційному законодавстві: проблеми правового регулювання», Виноград О.В., Ковальська П.Г., науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», № 2 (13) 2021 рік, 57-66 с.
 2. «Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах». Жулковський В.В, Ковальська П.Г., Малінковська О.В. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» №3 (14) 2021. 18-30 с.
 3. «Особливості первинної професійної підготовки молодших інспекторів – кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України» Виноград О.В., Матвійчук В.П., Ковальська П.Г. науковий журнал Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки, №1(8), 2022 рік, 54-68с.
 4. «Сучасна криміналістична характеристика особистості злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі» Ковальська П.Г. науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», № 2 (16), 2022 рік, 89-99с.
 5. «Становлення я-концепції особистості», Вовк В.П, Ковальська П.Г., науковий збірник «Психологія XXI століття: теоретичні та практичні дослідження» Хмельницького інституту імені Блаженішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2021 рік, 25-33с.
 6. «Міжнародні стандарти в галузі виконання покарань: проблеми реалізації в Україні» Бруневич В.М., Ковальська П.Г., Кеменяш А.А. науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», № 1 (11), 2022 рік, 53-65 с.
 7. «Роль суду в національному механізмі захисту прав людини», Ковальська П.Г., Хмельницький Університет управління та права імені Леоніда Юзькова  Міжнародна наукова конференції «Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини  в сучасному світі: проблеми торії та практики» з нагоди 95-річчя від дня народження та вшанування пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Радомира Івановича Кондратьєва, 01.10.2021, 240-241с.
 8. «Конфлікт інтересів», Ковальська П.Г., НАДПСУ І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції», 28.10.2021, 144-146 с.
 9. «Розвиток психологічної стійкості осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України в екстремальних умовах», Жулковський В.В., Ковальська П.Г., НАДПСУ, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України», 25.11.2021, 522-524 с.
 10. «Підтримка та професійний розвиток персоналу ДКВС України», Ковальська П.Г., Академія ДПтС, VIII заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави», 26.11.2021, 139-141с.
 11. «Окремі питання національного механізму захисту прав людини», Ковальська П.Г., МАУП, ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні», 10 грудня 2021 року, 73-76 с.
 12. «Право на справедливий суд», Ковальська П.Г., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку и правової системи у сучасній Україні», 23-24 грудня 2021 року, 119-122 с.
 13. «Поняття прогнозування індивідуальної злочинної поведінки», Ковальська П.Г., Національна академія Державної Прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького V Всеукраїнська науково-практична конференція,  25 лютого 2022 р., 189-192 с.
 14. «Загальна характеристика методів прогнозування індивідуальної кримінально протиправної поведінки засуджених», Ковальська П.Г., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», 21 травня 2022 р., 347-350 с.
 15. «Окремі проблеми правового регулювання проваджень у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією», Ковальська П.Г., Хмельницький національний університет ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу», 17 квітня  2022 року, 97-100 с.
 16. «Теоретичні основи прогнозування індивідуальної кримінально протиправної поведінки засуджених», Ковальська П.Г., Академія Державної пенітенціарної служби, IX заочна Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави», 17 червня 2022 року, 68-71 с.
 17. «Окремі аспекти моделі підготовки та діяльності персоналу пенітенціарної системи», Матвійчук В.П., Ковальська П.Г., Льотна академія НАУ, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції», 23-24 червня 2022 року, 319-320 с.

Малінковська Оксана Володимирівна

Старший викладач центру спеціальної підготовки

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1054-0997

Біографічна довідка:

У 2010 році закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет. Спеціальність: «Правознавство».

Наукові інтереси: удосконалення системи освітнього процесу осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби.

Публікації останніх років:

 1. «Правові засади впливу цифрових інструментів та електронних інформаційних ресурсів на державотворчі процеси в Україні». Вовк В.М., Олійник У.М., Малінковська О.В. Фаховий журнал “Наукові перспективи” № № 11(17) 2021. 165-176 с.
 2. «Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах». Жулковський В.В, Ковальська П.Г., Малінковська О.В. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» №3 (14)2021. 18-30 с.
 3. «Місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Національному превентивному механізмі щодо захисту прав та законних інтересів засуджених та ув’язнених». Малінковська О.В., Гусак М.Б., Тимощук О.І. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 14 с.
 4. «Реалізація права на шлюб засудженими, які відбувають покарання у виді позбавлення волі». Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Малінковська О.В., Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 140-143с.
 5. «Профілактика кримінальних правопорушень в місцях позбавлення волі». Малінковська О.В., Тимощук О.І. : Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2022. Вип. 11. 96-99 с.
 6. «Заходи безпеки ув’язнених та засуджених під час воєнного стану». О.Малінковська, В.Бруневич, О.Штикун. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки та практики». МАУП, квітень 2022. 155-159 с.

Штикун Олександр Володимирович

Викладач центру спеціальної підготовки

ORCID:https://orcid.orq/0000-0001-8180-8893

Біографічна довідка:

Закінчив у 2011 році Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури та основ здоров’я загальноосвітнього навчального закладу, організатора спортивно-масової роботи, організатора туристичної роботи.

Наукові інтереси: фізична підготовка працівників Державної кримінально-виконавчої служби України застосування заходів фізичного впливу, прийомів самозахисту.

Публікації останніх років:

 1. О. Штикун, О. Гнидюк, А. Прядко. Проблеми організації фізичної підготовки країн-вихідців радянського союзу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 51. 447-456 С.

Тези:

  1. «Заходи безпеки ув’язнених та засуджених під час воєнного стану» О. Малінковська, В. Бруневич, О. Штикун. // Міжнародна наукова-практична конференція «Актуальні  питання юридичної науки та практики».МАУП, квітень 2022.155-159 с.

Тимощук Олександр Іванович

Викладач центру спеціальної підготовки

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9353-6805

Біографічна довідка:

У 2016 році закінчив Хмельницький університет управління та права. Спеціальність: “Адміністративний менеджмент”.

Наукові інтереси: удосконалення системи освітнього процесу осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби.

Публікації останніх років:

 1. «Місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Національному превентивному механізмі щодо захисту прав та законних інтересів засуджених та ув’язнених». Малінковська О.В., Гусак М.Б., Тимощук О.І.  Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 14 с.
 2. «Профілактика кримінальних правопорушень в місцях позбавлення волі». Малінковська О.В., Тимощук О.І. : Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2022. Вип. 11. 96-99 с.

Кеменяш Антон Антонович

викладач

Біографічна довідка:

У 1997 році закінчив Київський інститут внутрішніх справ.

Публікації останніх років:

«Міжнародні стандарти в галузі виконання покарань: проблеми реалізації в Україні» Бруневич В.М., Ковальська П.Г., Кеменяш А.А. науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», № 1 (11), 2022 рік, 53-65 с.