Сахнік Олена Володимирівна | Перший заступник начальника центру, начальник навчального відділу центру

Сахнік Олена Володимирівна

 

Посада: перший заступник начальника центру – начальник навчального відділу

Освіта: закінчила з відзнакою Ростовський-на-Дону державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології;  закінчила Волинський державний університет ім. Л. Українки за спеціальністю «Практична психологія»; закінчила з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію юриста. Протягом 2007 – 2008 (очно), 2008 – 2010 років (заочно) навчалась в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ, у 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.06 (юридична психологія).  

Стаж роботи:  13 років – в органах внутрішніх справ, – в ДКВС України.  

Стаж педагогічної діяльності: .

Стаж наукової діяльності:  .

Сфера професійної діяльності за посадою: організовує, забезпечує та контролює діяльність працівників навчального відділу у сфері здійснення ефективної навчально-виховної та методичної роботи.

Коло наукових інтересів: продовжує працювати в галузі юридичної психології над розробкою обраної теми, що стосується кадрового забезпечення діяльності органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Перелік основних наукових праць: переглянути


Грабовська Анна Андріївна

 

Посада:старший викладач-методист навчального відділу.

Освіта: у 2009 р. закінчила Хмельницький національний університет, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія», здобула кваліфікацію бакалавра-техніка інформаційно-обчислювального центру.

У 2010 році закінчила Хмельницький національний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Системне програмування» та здобула кваліфікацію спеціаліста з системного програмування.

У 2014 році закінчила факультет післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка та отримала кваліфікацію соціального педагога.

Стаж роботи: , з них служба в ДКВС України – , стаж викладацької діяльності  – . 

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує методичний супровід навчально-виховного процесу.

Коло інтересів: туризм, домашні тварини, квітникарство, акваріумістика, рукоділля, книги.


Ососков Микола Олександрович

 

Посада:  викладач-методист з впровадження та використання технічних засобів навчання навчального відділу.

Освіта: у 2006 році закінчив Хмельницький національний унівеситет.

Стаж роботи: , з них 14 років – служба в органах внутрішніх справ, – служба в ДКВС України  . 

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує технічний супровід навчально-виховного процесу.

Коло інтересів: туризм, книги.


Макогончук Ірина Володимирівна

 

Посада: викладач-методист-начальник кабінету педагогічної майстерності навчального відділу.

Освіта: у 2001 році закінчила Володимир – Волинське педагогічне училище, спеціальність «дошкільне виховання», кваліфікація – «вихователь дітей дошкільного віку, організатор фізичного виховання в дошкільному закладі».

У 2004 році закінчила Волинський ДУ ім. Лесі Українки, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація – «Бакалавр педагогічної освіти.

У 2005 році закінчила Волинський ДУ ім. Лесі Українки, спеціальність – «Дошкільне виховання», кваліфікація – «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання».

У 2006 році закінчила КНУВС, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – «Юрист».

Факультет перепідготовки фахівців Луцького ДУ за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі», кваліфікація «Товарознавець – експерт».

Стаж роботи: .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою:  забезпечує методичний супровід навчально-виховного процесу.

Коло інтересів: юридична та соціальна психологія.


Шкварелюк Ярослав Миколайович

 

Посада: старший інспектор навчального відділу.

Освіта: у 2008 році (очно, диплом спеціаліста) закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста.

У 2009 році (заочно, диплом магістра) закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста. 

Стаж роботи: 

Сфера професійної діяльності за посадою:  ведення плануючої та обліково-звітної документації навчального відділу, забезпечення ефективного виконання навчально-професійних програм і навчально-тематичних планів первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Коло інтересів: юриспруденція, спорт.