Статут Академії Державної пенетенціарної служби

Положення Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія академії Державної пенітенціарної служби»

Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної освіти)

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами), за професією 6129 «Кінолог»

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами), за професією 5163 «Молодший інспектор (пенітенціарна система)»

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освітнього процесу

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувачів освіти у Територіально відокремленому відділенні «Хмельницька філія Академії ДПтС»

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Витяг з Єдиного рестру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань