Iмідж – це мистецтво керувати враженням

Е. Гофман

 

 

  На сучасному етапі державотворення необхідні нові принципи усвідомлення моральних засад службової діяльності пенітенціаристів. Даною тезою зумовлено переосмислення кожного окремого працівника відомчого закладу ДПтС України у формуванні власного позитивного іміджу.

  Позитивний імідж є втіленням престижу навчального закладу, ознакою його високого рейтингу в системі видів діяльності в суспільстві та у масовій свідомості. З цією метою з постійним складом Хмельницького училища ПКПП ДКВС України в рамках службової підготовки 08.05.2015 проведено заняття за темою «Формування іміджу працівника або Психологія одягу», в ході якого особлива увага приділена складовим іміджу пенітенціариста (візуальній привабливості, красномовству, тембру та гучності голосу і т. ін.) та шляхам їх вдосконалення.

   По завершенню заходу акцент був зроблений на необхідності дотримання професійного етикету, як невід’ємної частини іміджу відомчого персоналу. У заключній частині кожен працівник за допомогою тестування зміг перевірити свої знання, закріпити доведену інформацію в пам’яті.