Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися.

Сенека

  Наука постійно прямує вперед, відкриває для її здобувачів нові перспективи та горизонти. Постійно на рівні освітніх закладів вдосконалюється тактика та методика викладання, здійснюється пошук нових способів для того, щоб викладачеві зробити своє заняття більш доступним, цікавим, пізнавальним.

В пошуках нового не винятком є і Хмельницьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби.

Так, 21 травня 2015 року викладачами циклу загальноправових дисциплін було проведено бінарне заняття із курсу вивчення кримінально-виконавчого права України з дисципліни «Модуль правової компетентності» для категорії слухачів «молодші інспектори ВНіБ».

Викладачем циклу старшим лейтенантом внутрішньої служби Малінковською Оксаною Володимирівною та викладачем кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидатом юридичних наук, доцентом Виговським Дмитром Леонідовичем проведено спільну лекцію на тему «Правовий статус засуджених». Заняття розпочалось із доведенням до слухачів теми та мети, переліку питань згідно навчально-професійної програми училища.

У вступному слові  викладач Малінковька О.В. наголосила на важливості вивчення положень даної теми для подальшої успішної практичної діяльності слухачів.

Необхідність запрошення на заняття Виговського Д.Л. полягала в тому, що він є фахівцем з даної теми, має багаторічну практику викладання у вищому навчальному закладі працює над докторською десертацією.

Дмитро Леонідович  під час заняття звернув увагу на практичне значення окремих питань теми заняття, наводив цікаві приклади та прийняв безпосередню участь у висвітленні питань, пов’язаних із правовим статусом засудженого в установі.

Наприкінці лекції викладачами було підведено підсумки заняття, надано відповіді на запитання слухачів. Проведене бінарне заняття, яке відвідали і інші викладачі училища, стало одним із кроків на шляху впровадження нестандартних форм та методів роботи зі слухацькою аудиторією.

.