10 грудня 2015 року старший викладач-методист навчального відділу Хмельницького училища ПКПП ДКВС України майор внутрішньої служби Євгенія Левчук прийняла участь у засіданні круглого столу «Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні», який відбувся на базі Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, та виступила перед аудиторією учасників  з  доповіддю за темою «Новітні наукові підходи щодо визначення поняття «злісний порушник режиму відбування покарання». По закінченню виступу студенти навчального закладу мали змогу почути вичерпні відповіді на поставлені ними питання, що стосувались життя засуджених в установах виконання покарань, особливостей функціонування сучасної пенітенціарної системи України, перспектив її подальшого розвитку.

   У той же день Левчук Є.М. приєдналася до участі у пленарному засіданні VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», яка проходила на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Працівник училища, яка відповідає за підготовку та проведення занять для викладацького складу навчального закладу у рамках Школи педагогічної майстерності, почерпнула цікаву інформацію з виступів доктора філологічних наук, професора Компанцевої Лариси Феліксівни, яка представляла Національну академію Служби безпеки України та висвітлила переваги інтернет-технологій над традиційними; гостей з Республіки Польща Петра Прохвіча та Малгожати Віхи, які акцентували увагу на необхідності застосування в практичній діяльності працівників правоохоронних структур техніки візуалізації.

  Активна участь постійного складу Хмельницького училища ПКПП ДКВС України у науково-практичних заходах, які проходять на базі інших навчальних закладів, військових та правоохоронних структур, сприяє розвитку його педагогічного та наукового потенціалу, що має пряме відображення на якості навчально-виховного процесу.