В  Хмельницькому училищі підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України старшим психологом групи по роботі з особовим складом старшим лейтенантом внутрішньої служби Жулковським Вадимом Вікторовичем та бібліотекарем загальної бібліотеки Костишиною Лілією Володимирівною було проведено тренінг з персоналом училища за темою: «Формування навичок ефективного спілкування». Метою тренінгу є розвиток навичок ефективного міжособистісного спілкування, оволодіння  прийомами вербального та невербального спілкування; ознайомлення з різними його видами. Адже сам міжособистісний контакт є невід’ємною і дуже важливою умовою людського існування та особистісного розвитку.  Учасникам був запропонований комплекс вправ, спрямований на формування системи понять і уявлень, необхідних для аналізу власної поведінки, групової взаємодії, розвиткунавичок рефлексії та зворотного зв’язку.

   Дані тренінги сприяють розвитку спроможності у встановленні і підтримці психологічного контакту в спілкуванні, пізнанню своїх можливостей та обмежень у взаємодії з іншими людьми, усвідомленню і зняттю внутрішніх бар’єрів, що заважають ефективній комунікації, розвитку здатності прогнозувати власну поведінку та поведінку  іншої людини.