ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Хмельницького училища
ПКПП ДКВС України
від “20” березня 2015 р. № 35

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації,розпорядником якої є Хмельницьке училище ПКПП ДКВС України

 

  1. Інформація про Хмельницьке училище ПКПП ДКВС України

1.1.  Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові телефони, адреси електронної пошти першого заступника начальника училища, заступників начальника училища, начальників структурних підрозділів Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

1.3.  Положення про структурні підрозділиХмельницького училища ПКПП ДКВС України.

 

ІІ.          Інформація про діяльність Хмельницького училища ПКПП ДКВС України

2.1. Плани роботи Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

2.2.  Звіти про виконання планів роботи Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

2.3. Інформація про наради,  семінари, круглі столи, що проводяться за участю працівників Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

2.4. Статистичні та звітні дані за напрямками діяльностіХмельницького училища ПКПП ДКВС України.

 

ІІІ. Інформація про роботу педагогічної ради Хмельницького училища ПКПП ДКВС України та оперативні наради керівництва училища

3.1. Склад учасників оперативних нарад керівництва училища та педагогічної ради Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

3.2. Порядок денний, що підлягає розгляду на оперативних нарадах керівництва училища та педагогічних радах училища.

3.3. Рішення,протоколи оперативних нарад керівництва училища та педагогічних рад училища.

 

ІV.  Інформація про доступ до публічної інформації

4.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінніХмельницького училища ПКПП ДКВС України.

4.2. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

4.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

4.4. Організація забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

4.5. Форма подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої єХмельницьке училище ПКПП ДКВС України.

4.6. Порядок складання і подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої єХмельницьке училище ПКПП ДКВС України.

4.7. Порядок оскарження рішень або бездіяльності розпорядника інформації.

 

  1. Законодавчі та нормативно – розпорядчі документи, якими регламентується діяльність училища

 

  1. Інформація за напрямкомспівробітництваз іншими навчальними закладами, установами та організаціями

 

VIІ.Інформація з питань роботи з персоналом Хмельницького училища ПКПП ДКВС України

7.1. Порядок та умови проходження служби в Хмельницькому училищі ПКПП ДКВС України.

7.2.Права, обов’язки і відповідальність осіб рядового і начальницького складу Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

7.3. Відомості про вакансії у Хмельницькому училищі ПКПП ДКВС України.

7.4.Освітні, наукові, спортивні заходи, що відбуваються за участю працівників Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

 

VIІІ.Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення

8.1.Витяги з річного та помісячного розпису асигнуваньХмельницького училища ПКПП ДКВС УкраїниДержавного бюджету України на відповідний рік.

8.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами ДПтС України.

8.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.

8.4. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

 

ІX. Інформація про розгляд звернень громадян

9.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень громадян та їх особистого прийому у Хмельницькому училищі ПКПП ДКВС України.

9.2.  Графік прийому громадян.

9.3.Порядок прийому громадян.

9.4.Інформація про роботу телефонної “гарячої лінії” Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.

 

  1. Інформація з питань бухгалтерського обліку

 

  1. Інформація з питань взаємодіїХмельницького училища ПКПП ДКВС Україниіз засобами масової інформації