ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Хмельницького училища
ПКПП ДКВС України
від “20” березня 2015 р. № 37

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Хмельницьке училище ПКПП ДКВС України

 

 1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Хмельницьке училище ПКПП ДКВС України, та її оприлюднення.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про доступ до публічної інформації”.
 3. Доступ до публічної інформації Хмельницького училища ПКПП ДКВС України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
 4. Запит на отримання публічної інформації подається до  Хмельницького училища ПКПП ДКВС України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
 5. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.
 6. Запит на інформацію повинен містити:

-прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв`язку (якщо такий є);

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформації.
 2. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Хмельницького училища ПКПП ДКВС України та на інформаційному стенді в начально -адміністративному корпусі Хмельницького училища ПКПП ДКВС України.
 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. Запит на інформацію приймається та реєструється особою, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації,в системі електронного документообігу.
 5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
 6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Хмельницького училища ПКПП ДКВС України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

(форма для подання запиту скачати)