Вогнева підготовка

Кінологія

Психологія

Охорона здоров’я

Фізична підготовка

Основи топографії

Правова компетентність


Критерії і показники оцінки ступеня виправлення засуджених : метод. рекомендації ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 63 с.


Запобігання вчиненню неправомірних дій та злочинів відносно співробітників Державної пенітенціарної служби України : метод. рекомендації / Кислов О. І., Копотун І. М., Пузирьов М. С., Сахнік О. В. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 50 с.


Запобігання корупційним правопорушенням серед персоналу органів і установ Державної пенітенціарної служби України : метод. рекомендації
[Богатирьов А.І., Василенко К.І., Пузирьов М.С., Сахнік О.В., Ярмоленко О.В.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І.Г.Богатирьова. – К.: Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 56 с.