18січня 2016 року Хмельницьким училищем ПКПП ДКВС України укладено два договори про співпрацю з Хмельницьким національним університетом, предметами яких є співробітництво у напрямку підвищення рівня педагогічної майстерності викладацького та науково-педагогічного складу, його професійної компетентності, удосконалення навчально-виховного процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців за умов використання сучасних інноваційних освітніх технологій, обмін досвідом викладання гуманітарних дисциплін.

Одним із напрямків співпраці сторін є організація та проведення педагогічної практики на базі Хмельницького училища ПКПП ДКВС України для студентів гуманітарно-педагогічного факультету, що здобувають спеціальність «соціальна робота», «соціальна педагогіка». В рамках проведення даної роботи 03.02.2016 року студентка 5-го курсу зазначеного факультету Лілія Бондар прочитала лекцію для слухачів категорії «молодші інспектори – кінологи» за темою «Розвиток психологічної стійкості персоналу виправних колоній в екстремальних умовах». Запропонований слухачам навчальний матеріал містив багато цікавої, науково обґрунтованої та практично спрямованої інформації, важливої для процесу формування психологічної готовності працівників кримінально-виконавчої служби до функціонування у нештатних ситуаціях. Новий досвід викладацької діяльності, роботи з дорослою аудиторією діючих пенітенціаристів став корисним і для майбутнього соціального педагога, яка під час підготовки до заняття детальніше познайомилась зі специфікою виконання службових обов’язків даною категорією слухачів, психологічними особливостями їх роботи у стресових ситуаціях.