Сучасні реформи у Державній кримінально-виконавчій службі України спонукають до пошуку нових, ефективних шляхів забезпечення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Національна академія Державної прикордонної служби України ім.  Б. Хмельницького не залишається осторонь гострих наукових дискусій з означеної проблематики, яскравим підтвердженням чого є організована на її базі Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», яка відбулась 03.03.2017 року. Для участі у даному науково-практичному заході зібралось чимало відомих науковців, чия думка формує загальні тенденції подальшого розвитку вітчизняної пенітенціарної системи.  У конференції взяла участь і представниця Хмельницького центру ПКП ДКВС України старший викладач-методист навчального відділу майор внутрішньої служби Євгенія Левчук. Метою конференції стало обговорення актуальних проблем кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, узагальнення наукового і практичного досвіду їх вирішення.

   Значною подією на конференції стало підписання договору про співпрацю між Національною академією та Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

   За результатами конференції видано збірник тез виступів, який презентовано кожному учаснику.