На виконання Плану основних заходів Хмельницького центру ПКП ДКВС України на 2018 рік у вересні поточного року проведено конкурс серед викладацького складу навчального закладу на краще бінарне заняття з використанням інноваційних підходів до реалізації затверджених навчально-професійних програм. В рамках даного конкурсу відкриті заняття провели 10 викладачів чотирьох циклів. Метою конкурсу стала демонстрація педагогічним складом набутих професійних вмінь, удосконалення навичок роботи з колегами в парі, зміцнення взаємного зв’язку між навчальними модулями, що викладаються в різних циклах.

   Викладачі організували роботу з аудиторією, активно застосовуючи індивідуальні та групові форми, метод мозкового штурму, розвивали у слухачів критичне мислення,  вміння формулювати та аргументувати ґрунтовні самостійні твердження й думки.

   Основою спілкування зі слухачами став індивідуальний підхід, на підставі якого відбувається реалізація основних принципів особистісно орієнтованого навчання – толерантності та рівноваги під час взаємодії між викладачем та дорослими учнями.

   Викладачі вміло користувались технічними засобами навчання, активно застосовували під час пояснення навчального матеріалу навчальні фільми та відібрані тематичні відеоролики. Демонстрація відео сюжетів, переключення уваги аудиторії на інформацію, що розміщувалась на підготовлених презентаційних матеріалах, сприяли активному засвоєнню навчальної програми.

   Члени конкурсної комісії відмітили належний рівень підготовки викладачів до роботи зі слухачами, наявність творчого підходу до реалізації навчально-виховних цілей.

   Переможцем конкурсу за підрахунками голосів визнано начальника циклу вогневої та фізичної підготовки капітана внутрішньої служби Андрій Вишинського. Друге місце посів старший викладач цього ж циклу старший лейтенант внутрішньої служби Володимир Бруневич, третє – викладач циклу загальноправових дисциплін Сергій Савчук. Вітаємо колег з перемогою та зичимо успішного подолання нових професійних вершин.