На виконання Плану основних заходів Хмельницького центру ПКП ДКВС України на 2017 рік у вересні розпочався конкурс серед викладацького складу навчального закладу на проведення кращого семінарського заняття з використанням інноваційних підходів до реалізації затверджених навчально-професійних програм. В рамках даного конкурсу 28.09.2017 викладач циклу загальноправових дисциплін Сергій Савчук для слухачів категорії «молодші інспектори відділів нагляду і безпеки» (підвищення кваліфікації) провів заняття за темою «Кримінальне право України – основні положення». Викладач організував роботу з аудиторією, активно застосовуючи її індивідуальні та групові форми, метод мозкового штурму, розвиваючі у слухачів критичне мислення,  вміння формулювати та аргументувати ґрунтовні самостійні твердження й думки.

   Основою спілкування зі слухачами став індивідуальний підхід, на підставі якого відбувається реалізація основних принципів особистісно зорієнтованого навчання – толерантності та рівноваги під час взаємодії між викладачем та дорослими учнями.

   Викладач вміло підкреслював вірність зроблених слухачами висновків за допомогою технічних засобів навчання. Демонстрація вдало відібраних відео сюжетів, переключення уваги аудиторії на інформацію, що розміщувалась на підготовлених презентаційних матеріалах, сприяли активному засвоєнню навчальної програми.

   Члени конкурсної комісії відмітили належний рівень підготовки викладача до роботи зі слухачами, творчий підхід до реалізації навчально-виховних цілей.