Професійна діяльність займає важливе місце в житті кожної людини, суттєво впливає на її соціальне формування та поведінку. Внаслідок впливу несприятливих факторів, обумовлених специфікою функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, в ряді випадків працівники кримінально-виконавчої служби відчувають кардинальні негативні особистісні зміни. З метою попередження таких випадків та їх профілактики 25 квітня 2018 року  у рамках занять з модуля психолого-педагогічної компетентності старшим викладачем циклу спеціальних дисциплін Хмельницького центру ПКП ДКВС України капітаном внутрішньої служби Вадимом Жулковським спільно зі старшим психологом групи по роботі з персоналом центру лейтенантом внутрішньої служби Тетяною Гайдук проведено психологічний тренінг на тему «Професійна деформація працівників ДКВС та її профілактика» для слухачів категорії «молодші інспектори відділів нагляду і безпеки» (первинна професійна підготовка). Одне із важливих завдань тренінгу полягало у підвищенні рівня усвідомлення його учасниками актуальності даної проблеми, в активізації внутрішньої потреби у постійному самовдосконаленні. Слухачі активно брали участь у виконанні запропонованих вправ, робили чіткий аналіз та висновки щодо кожного відпрацьованого завдання, були щирими та відкритими під час спілкування.