Психологічні особливості професійної діяльності персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів : навчально-методичний посібник [О.В. Сахнік, В.В. Жулковський]. – Хмельницький: Міністерство юстиції України;  Хмельницький центр ПКП ДКВС України, 2018. – 108 с.

Основи професійно-психологічної підготовки працівників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів : навчально-методичний посібник  [О.В. Сахнік] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, доц. І.М. Охріменка. – Хмельницький: Державна пенітенціарна служба України;  Хмельницьке училище ПКПП ДКВС України, 2016. – 226 с.

Запобігання суїцидальним проявам серед працівників Державної пенітенціарної служби України : метод. рекомендації для начальників органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів / Т. В. Кушнірова О. В. Сахнік. – К. : Ін-т крим.- викон. служби, 2014. – 57 с.


Запобігання суїцидальним проявам серед засуджених та ув’язнених:
метод. рекомендації [Сахнік О. В., Терехова Л. В., Дука О. А.] ; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 72 с.


Професійно-психологічний відбір персоналу до органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Критерії професійної придатності : методичні рекомендації                     [Сахнік О.В., Амонс М.О., Терехова Л.В.]; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьова. – К.: Державна пенітенціарна служба України; Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 66 с.

Психодіагностична робота з персоналом Державної пенітенціарної служби України : метод. рекомендації / О. В. Сахнік, К. О. Муранець ; за заг. ред. доктора пед. наук, проф.       М. О. Супруна. – К. : Державна пенітенціарна служба України, Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 176 с.

Критерії і показники оцінки ступеня виправлення засуджених : метод. рекомендації ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 63 с.

<< Повернутись