Тема 5. Основи кримінології

29.05.2020|

Розвиток кримінології у ХХ ст. засвідчив наукове визнання та актуальність даної галузі знань. Ефективна протидія злочинності може бути здійснена тільки за умови системих та узгоджених заходів усіх заінтересованих суб’єктів, що грунтуються на використанні кримінологічних знань та більш сучасних кримінологічних стратегій запобігання та мінімізації злочинності. Кримінологія базується на знанні кримінального права [...]

Тема 9. Порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

22.05.2020|

Розподіл, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі, здійснюється комісіями з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. До виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання із СІЗО направляються особи, [...]

Тема 9 Закон України «Про освіту»

8.05.2020|

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для [...]

Тема 9 Робота куратора навчальної групи, як учасника навчально-виховного процесу. Організація поза аудиторної роботи

8.05.2020|

Загальні положення Інститут кураторів являє собою управлінську ланку, яка взаємодіє з іншими структурними підрозділами у системі позаадиторної навчально-виховної роботи і забезпечує її організації під час курсового навчання слухачів. Інститут кураторів сприяє набуттю слухачами соціального досвіду поведінки, формуванню у них ціннісних орієнтацій, а також розвитку індивідуальних якостей особистості. Усвоїй діяльності [...]

РОЗ’ЯСНЕННЯ


Не обновлен