У відповідності до плану проведення виховної та соціально – психологічної  роботи у Хмельницькому центрі ПКП ДКВС України на 2019 рік старшим психологом групи по роботі з персоналом лейтенантом внутрішньої служби Тетяною Гайдук зі слухачами категорії «молодші інспектори ВНіБ» (первинна професійна підготовка) проведено тренінгове заняття за темою «Формування позитивного соціально-психологічного клімату колективу».

Тренінг сприяв пришвидшенню оволодіння його учасниками певними соціально-психологічними знаннями, розвитку комунікативних здібностей, рефлексивних навичок, формуванню здатності аналізувати ситуацію, власну поведінку та психоемоційний стан, а також навчав адекватно сприймати себе і оточуючих. Під час роботи у групі корегувались норми особистісної поведінки й міжособистісної взаємодії, розвивалось вміння гнучко реагувати на поведінкові прояви інших людей, швидко адаптуватися до нових умов спілкування в різних мікроколективах. Тренінг сприяв збільшенню кількості неформальних дружніх зв’язків, успішному вирішенню поточних проблемних ситуацій.

Соціально-психологічний тренінг як форма роботи зі слухацькою аудиторією сприяє розкриттю індивідуальних рис характеру людини, її розкріпаченню, формуванню відкритості і щирості у професійному спілкуванні.