На циклі кінологічної підготовки викладаються такі дисципліни як «Основи ветеринарної медицини», «Теорія дресирування службових собак», «Методика і техніка дресирування службових собак», «Використання інспекторів – кінологів із службовими собаками» та «Практика дресирування службових собак».

Робота циклу спрямована на засвоєння слухачами (молодшими інспекторами – кінологами відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та відділів охорони установ виконання покарань) порядку та правил використання, застосування службових собак в умовах функціонування місць позбавлення волі,  нормативно-правової бази, яка регламентує професійну діяльність працівників цієї категорії, з метою подальшої реалізації набутих ними знань в практичній діяльності. Окрема увага під час відпрацювання навчально-професійної програми підготовки фахівців – кінологів приділяється формуванню практичних навичок та вмінь, що дозволять на належному рівні займатися дресируванням чотирилапих вихованців. По завершенню вивчення навчального матеріалу, який викладається на циклі, слухачі повинні знати:

  • роль, призначення та основні правила використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками з метою забезпечення охорони виправних колоній та слідчих ізоляторів;
  • науково-обґрунтовану систему відпрацювання у службових собак комплексу складних навиків, необхідних для використання під час вирішення службових завдань, на основі знань з галузі зоопсихології, етіології, генетики поведінки, законів забезпечення діяльності нервової системи тощо;
  • методику і техніку підготовки службових собак із застосуванням навиків загального та спеціального дресирування;
  • особливості тактики дій інспекторів-кінологів зі службовими собаками в установах виконання   покарань   під   час   здійснення   оперативно-службової діяльності в повсякденних умовах, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду;
  • способи постановки розшукових собак на запаховий слід людини в різних умовах;
  • правила догляду та особливості утримання службових собак;
  • організацію служби варти виправної колонії та її дії у разі виникнення надзвичайних обставин.