На циклі кінологічної підготовки викладаються такі дисципліни як «Основи ветеринарної медицини», «Теорія дресирування службових собак», «Методика і техніка дресирування службових собак», «Використання інспекторів – кінологів із службовими собаками» та «Практика дресирування службових собак».

Робота циклу спрямована на засвоєння слухачами (молодшими інспекторами – кінологами відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та відділів охорони установ виконання покарань) порядку та правил використання, застосування службових собак в умовах функціонування місць позбавлення волі,  нормативно-правової бази, яка регламентує професійну діяльність працівників цієї категорії, з метою подальшої реалізації набутих ними знань в практичній діяльності. Окрема увага під час відпрацювання навчально-професійної програми підготовки фахівців – кінологів приділяється формуванню практичних навичок та вмінь, що дозволять на належному рівні займатися дресируванням чотирилапих вихованців. По завершенню вивчення навчального матеріалу, який викладається на циклі, слухачі повинні знати:

  • роль, призначення та основні правила використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками з метою забезпечення охорони виправних колоній та слідчих ізоляторів;
  • науково-обґрунтовану систему відпрацювання у службових собак комплексу складних навиків, необхідних для використання під час вирішення службових завдань, на основі знань з галузі зоопсихології, етіології, генетики поведінки, законів забезпечення діяльності нервової системи тощо;
  • методику і техніку підготовки службових собак із застосуванням навиків загального та спеціального дресирування;
  • особливості тактики дій інспекторів-кінологів зі службовими собаками в установах виконання   покарань   під   час   здійснення   оперативно-службової діяльності в повсякденних умовах, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду;
  • способи постановки розшукових собак на запаховий слід людини в різних умовах;
  • правила догляду та особливості утримання службових собак;
  • організацію служби варти виправної колонії та її дії у разі виникнення надзвичайних обставин.

Доменюк Андрій Миколайович

 

Посада: начальник циклу кінологічної підготовки.

Освіта: у 2004 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Офіцер військового управління тактичного рівня,офіцер кінологічної служби».

У 2012 році закінчив Львівський  університет внутрішніх справ, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Стаж роботи: служба в ДПС України – , служба в ДКВС України - .

З 2004 по 2006 рік - командир навчального взводу Кінологічного навчального центру ДПС України, з 2006 по 2009 рік - офіцер - викладач циклу кінологічної підготовки Кінологічного навчального центру ДПС України,  в ДКВС України з 2014року, з того ж року очолює цикл.

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує  контроль за якістю функціонування очолюваного циклу, організовує та спрямовує його діяльність, викладає теоретичні та практичні дисципліни за модулем фахової компетентності (кінологія).

Коло інтересів: кінологія, заняття спортом, художня та наукова література, активний відпочинок.


Дворнічен Олександр Валерійович
 

Посада:  заступник начальника циклу кінологічної підготовки.

Освіта:у 2004 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Офіцер військового управління тактичного рівня,офіцер кінологічної служби».

Стаж роботи: років, з них служба  ДКВС України  – років.

Стаж викладацької діяльності: роки.

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін за модулем фахової компетентності (кінологія).

Коло інтересів: кінологія, активний відпочинок, спорт, книги.


Виноград Олександр Васильович

 

Посада: старший викладач циклу кінологічної підготовки.

Освіта: у 1991 році закінчив вище командне прикордонне училище м. Алма-Ата, Казахстан за спеціальністю «командна, тактична, початкове військове навчання», здобув кваліфікацію «офіцер прикордонних військ, викладач початкового військового навчання».

У 1998 році. закінчив І факультету Академії прикордонних військ України м. Хмельницький, за спеціальністю «службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин та з’єднань) Прикордонних військ», здобув кваліфікацію магістра «військового управління оперативно тактичного рівня».

Вчене звання: у 2002 році на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «військова педагогіка та психологія».

Стаж роботи: , з них у Прикордонних військах – 23 роки, у Державній фіскальній службі – 10 років, в ДКВС України з 2019 року.

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем кінологічної компетентності.
Коло інтересів: кінологія, спорт, автомобілі, будівництво.


Капітанчук Людмила Сергіївна
(перебуває у декретній відпустці)

Посада:  викладач циклу кінологічної підготовки.

Освіта: У 2015 році закінчила Житомирський Національний аграрно-економічний університет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Стаж роботи: , з них служба  ДКВС України  – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін за модулем фахової компетентності (кінологія).

Коло інтересів: кінологія, активний відпочинок, спорт, книги.


Крижанівська Леся Василівна
 

Посада:  молодший інспектор - інструктор з питань кінології циклу кінологічної підготовки.

Освіта: У 2015 році закінчила Житомирський Національний аграрно-економічний університет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Стаж роботи: років, з них служба  ДКВС України  – років.

Стаж викладацької діяльності: роки.

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін за модулем фахової компетентності (кінологія).

Коло інтересів: кінологія, активний відпочинок, спорт, книги.