На циклі кінологічної підготовки викладаються такі дисципліни як «Основи ветеринарної медицини», «Теорія дресирування службових собак», «Методика і техніка дресирування службових собак», «Використання інспекторів – кінологів із службовими собаками» та «Практика дресирування службових собак».

Робота циклу спрямована на засвоєння слухачами (молодшими інспекторами – кінологами відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та відділів охорони установ виконання покарань) порядку та правил використання, застосування службових собак в умовах функціонування місць позбавлення волі,  нормативно-правової бази, яка регламентує професійну діяльність працівників цієї категорії, з метою подальшої реалізації набутих ними знань в практичній діяльності. Окрема увага під час відпрацювання навчально-професійної програми підготовки фахівців – кінологів приділяється формуванню практичних навичок та вмінь, що дозволять на належному рівні займатися дресируванням чотирилапих вихованців. По завершенню вивчення навчального матеріалу, який викладається на циклі, слухачі повинні знати:

  • роль, призначення та основні правила використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками з метою забезпечення охорони виправних колоній та слідчих ізоляторів;
  • науково-обґрунтовану систему відпрацювання у службових собак комплексу складних навиків, необхідних для використання під час вирішення службових завдань, на основі знань з галузі зоопсихології, етіології, генетики поведінки, законів забезпечення діяльності нервової системи тощо;
  • методику і техніку підготовки службових собак із застосуванням навиків загального та спеціального дресирування;
  • особливості тактики дій інспекторів-кінологів зі службовими собаками в установах виконання   покарань   під   час   здійснення   оперативно-службової діяльності в повсякденних умовах, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду;
  • способи постановки розшукових собак на запаховий слід людини в різних умовах;
  • правила догляду та особливості утримання службових собак;
  • організацію служби варти виправної колонії та її дії у разі виникнення надзвичайних обставин.

Доменюк Андрій Миколайович

 

Посада: начальник циклу кінологічної підготовки.

Освіта: у 2004 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Офіцер військового управління тактичного рівня,офіцер кінологічної служби».

У 2012 році закінчив Львівський  університет внутрішніх справ, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Стаж роботи: служба в ДПС України – , служба в ДКВС України - .

З 2004 по 2006 рік - командир навчального взводу Кінологічного навчального центру ДПС України, з 2006 по 2009 рік - офіцер - викладач циклу кінологічної підготовки Кінологічного навчального центру ДПС України,  в ДКВС України з 2014року, з того ж року очолює цикл.

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує  контроль за якістю функціонування очолюваного циклу, організовує та спрямовує його діяльність, викладає теоретичні та практичні дисципліни за модулем кінологічної компетентності.

Коло інтересів: кінологія, заняття спортом, художня та наукова література, активний відпочинок.


Дворнічен Олександр Валерійович
 

Посада:  заступник начальника циклу кінологічної підготовки.

Освіта: у 2006 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Офіцер військового управління тактичного рівня, офіцер кінологічної служби»;

у 2012 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та отримав вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Стаж роботи: , з них служба  ДКВС України  – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін за модулем кінологічної компетентності.

Коло інтересів: кінологія, активний відпочинок, спорт, книги.


Виноград Олександр Васильович

 

Посада: старший викладач циклу кінологічної підготовки.

Освіта: у 1991 році закінчив вище командне прикордонне училище м. Алма-Ата, Казахстан за спеціальністю «командна, тактична, початкове військове навчання», здобув кваліфікацію «офіцер прикордонних військ, викладач початкового військового навчання».

У 1998 році. закінчив І факультету Академії прикордонних військ України м. Хмельницький, за спеціальністю «службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин та з’єднань) Прикордонних військ», здобув кваліфікацію магістра «військового управління оперативно тактичного рівня».

Вчене звання: у 2002 році на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «військова педагогіка та психологія».

Стаж роботи: , з них у Прикордонних військах – 23 роки, у Державній фіскальній службі – 10 років, в ДКВС України - .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем кінологічної компетентності.
Коло інтересів: кінологія, спорт, автомобілі, будівництво.


Бартєнєва Людмила Сергіївна
(перебуває у декретній відпустці)

Посада:  старший викладач циклу кінологічної підготовки.

Освіта: У 2015 році закінчила Житомирський Національний аграрно-економічний університет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Стаж роботи: , з них служба  ДКВС України  – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін за модулем кінологічної компетентності.

Коло інтересів: кінологія, активний відпочинок, спорт, книги.


Крижанівська Леся Василівна
 

Посада:  молодший інспектор - інструктор з питань кінології циклу кінологічної підготовки.

Освіта: У 2005 році закінчила Технологічно-промисловий коледж Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю "Виробництво м'ясних продуктів".

Стаж роботи: років, з них служба  ДКВС України  – рік.

Сфера професійної діяльності за посадою: надання  допомоги викладачам у проведенні практичних заннять.

Коло інтересів: кінологія, активний відпочинок, спорт, книги.