Основною метою діяльності циклу є здобуття, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань та умінь слухачами з модулів правової, професійної психологічної, професійно-етичної та спеціалізованої компетентності.

Робота циклу спрямована на вивчення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органів та установ виконання кримінальних покарань, основ пенітенціарної психології, принципів поведінки та спілкування осіб рядового і начальницького складу ДКВС України під час виконання службових обов’язків, порядку та умов проходження служби.

У результаті вивчення навчальних дисциплін слухачі повинні знати:

– основні конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні;
– основні положення кримінального та кримінально-виконавчого права України;
– специфіку організації виконання кримінальних покарань в ДКВС України, порядок їх відбування засудженими;
– основні вимоги міжнародно-правових актів з питань дотримання прав людини та поводження із засудженими;
– основні положення антикорупційного законодавства України;
– психологічні аспекти професійної діяльності та спілкування осіб рядового і начальницького складу ДКВС України;
– методики самомобілізації в екстремальних ситуаціях;
– правила поведінки в конфліктних ситуаціях та методи вирішення конфліктів серед засуджених;
– психологічні особливості мікросередовища засуджених;
– шляхи та засоби здійснення профілактики самогубств серед засуджених;
– особливості роботи з різними категоріями осіб позбавлених волі;
– способи профілактики та подолання професійної деформації;
– етичні основи спілкування у професійному середовищі, способи безконфліктного вирішення службових завдань;
– порядок та умови проходження служби в ДКВС України, вимоги щодо організації діловодства в органах і установах виконання покарань.


Масловський Олександр Вікторович

 

Посада: начальник циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: У 2003 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію, спеціальність -енергетика сільськогосподарського виробництва, кваліфікація – інженер-енергетик.

У 2004 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію, спеціальність – облік та аудит, кваліфікація – бухгалтер-економіст.

У 2018 році закінчив Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

Стаж роботи: служба в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує  контроль за якістю функціонування очолюваного циклу, організовує та спрямовує його діяльність, викладає теоретичні та практичні дисципліни за модулем фахової компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, гирьовий спорт.


Савчук Сергій Сергійович

 

Посада: викладач циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: у 1996 році закінчив Кам’янець - Подільський ДПУ ім. В.П. Затонського,  спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація - «вчитель фізичного виховання».

У 2004 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист

Стаж роботи: , з них у Державній фіскальній службі – 16 років, в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем правової компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, бджільництво.


Малінковська Оксана Володимирівна

 

Посада: старший викладач циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: у 2010р році закінчила Хмельницький університет управління та права, спеціальність «Правознавство»: кваліфікація – юрист

Стаж роботи:  служба в ДКВС України -  .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем правової  компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, юридична психологія та педагогіка.


Жулковський Вадим Вікторович

 

Посада:  старший викладач циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: У 2004 році закінчив Хмельницький політехнічний коледж, спеціальність – «Обслуговування комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж».

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність — «Соціальна педагогіка, практична психологія»,  кваліфікація — соціальний педагог, практичний психолог в закладах освіти.

У 2020 році захистив дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Стаж роботи: служба в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем професійної психологічної компетентності.

Коло інтересів: психологія, педагогіка, історія педагогіки, футбол.


Ковальська Поліна Григорівна

 

Посада:  викладач циклу  загальноправових дисциплін

Освіта: у 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Стаж роботи: служба  ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем професійної психологічної компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, судова практика, документальне кіно про права людини та психологія.