На циклі викладається модуль правової компетентності (надаються знання з основ права, спеціалізовано-правові знання). Робота циклу спрямована на вивчення слухачами нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органів та установ виконання кримінальних покарань, з метою подальшої реалізації і набутих ними знань в практичній діяльності, а також законодавчих основ та умов  проходження служби в ДКВС України. По завершенню вивчення навчального матеріалу, який викладається на циклі, слухачі повинні орієнтуватися:

  • в правовому статусі працівників ДКВС України з урахуванням сучасних реалій;
  • в законодавчій базі, що гарантує засудженим (ув’язненим) реалізацію їх прав та свобод в місцях позбавлення волі;
  • в системі судових, правоохоронних та правозахисних органів України;
  • в основних положеннях кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права України;
  • в міжнародних стандартах поводження із засудженими, які є обов’язковими для виконання на території України;
  • в основних положеннях антикорупційного законодавства України, в причинах, які викликають до життя таке ганебне суспільне явище як корупція, шляхах запобігання та протидії корупції серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України тощо.

Масловський Олександр Вікторович

 

Посада: начальник циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: У 2003 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію, спеціальність -енергетика сільськогосподарського виробництва, кваліфікація – інженер-енергетик.

У 2004 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію, спеціальність – облік та аудит, кваліфікація – бухгалтер-економіст.

У 2018 році закінчив Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

Стаж роботи: служба в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує  контроль за якістю функціонування очолюваного циклу, організовує та спрямовує його діяльність, викладає теоретичні та практичні дисципліни за модулем фахової компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, гирьовий спорт.


Савчук Сергій Сергійович

 

Посада: викладач циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: у 1996 році закінчив Кам’янець - Подільський ДПУ ім. В.П. Затонського,  спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація - «вчитель фізичного виховання».

У 2004 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист

Стаж роботи: , з них у Державній фіскальній службі – 16 років, в ДКВС України – .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем правової компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, бджільництво.


Малінковська Оксана Володимирівна

 

Посада: старший викладач циклу загальноправових дисциплін.

Освіта: у 2010р році закінчила Хмельницький університет управління та права, спеціальність «Правознавство»: кваліфікація – юрист

Стаж роботи:  служба в ДКВС України -  .

Стаж викладацької діяльності: .

Сфера професійної діяльності за посадою: забезпечує викладання навчальних дисциплін за модулем правової  компетентності.

Коло інтересів: правові дисципліни, юридична психологія та педагогіка.