На циклі викладається модуль правової компетентності (надаються знання з основ права, спеціалізовано-правові знання). Робота циклу спрямована на вивчення слухачами нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органів та установ виконання кримінальних покарань, з метою подальшої реалізації і набутих ними знань в практичній діяльності, а також законодавчих основ та умов  проходження служби в ДКВС України. По завершенню вивчення навчального матеріалу, який викладається на циклі, слухачі повинні орієнтуватися:

  • в правовому статусі працівників ДКВС України з урахуванням сучасних реалій;
  • в законодавчій базі, що гарантує засудженим (ув’язненим) реалізацію їх прав та свобод в місцях позбавлення волі;
  • в системі судових, правоохоронних та правозахисних органів України;
  • в основних положеннях кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права України;
  • в міжнародних стандартах поводження із засудженими, які є обов’язковими для виконання на території України;
  • в основних положеннях антикорупційного законодавства України, в причинах, які викликають до життя таке ганебне суспільне явище як корупція, шляхах запобігання та протидії корупції серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України тощо.