У рамках Тижня права з метою попередження та зниження рівня злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів серед студентської молоді 05.12.2017 року  викладач циклу загальноправових дисциплін Центру Сергій Савчук провів правопросвітницький захід виховної спрямованості на тему «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів та відповідальність за їх скоєння» для студентів Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка». В ході зазначеного заходу працівником розкрито суть таких понять як «злочин» та «кримінальне покарання». Акцентовано увагу аудиторії на видах кримінальних покарань, які застосовуються по відношенню до неповнолітніх за вчинення вищезазначених злочинів.  З метою формування у студентів свідомого ставлення до своїх вчинків та їх наслідків викладач деталізував інформацію, що висвітлювала особливості тих умов, в яких відбувають кримінальне покарання засуджені підлітки у виховних колоніях. Також студенти коледжу  додатково були ознайомлені з негативним впливом наркотичних засобів, психотропних речовин на організм людини. Заняття супроводжувалось демонстрацією фото-, відео- матеріалів та викликало чимало запитань у присутніх, на які вони мали змогу почути обґрунтовані відповіді.