У рамках проведення Тижня права у Хмельницькому центрі ПКП ДКВС України 11.12.2017 проведено лекційне бінарне заняття для слухачів категорії «молодші інспектори відділів нагляду і безпеки установ виконання покарань» за темою «Правовий статус засуджених». В умовах процесу реформування пенітенціарної системи України та  її гуманізації обрана для розгляду тема, у якій висвітлюються права та обов’язки осіб, що відбувають кримінальне покарання в умовах ув’язнення, є надзвичайно актуальною. Саме на цьому наголосив начальник циклу загальноправових дисциплін підполковник внутрішньої служби Олександр Масловський у вступній частині лекції.

   Викладач циклу загальноправових дисциплін Сергій Савчук під час висвітлення питань, що стосуються основ правового статусу засуджених та їх обов’язків, зазначив, що будь-якою правовою державою повинна забезпечуватися реалізація прав, свобод і законних інтересів засуджених та заборонятися їх дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

   До розгляду питань щодо основних прав засуджених долучився гість навчального закладу – адвокат Олег Оксанюк, який  у вільному спілкуванні зі слухачами висвітлив практичні аспекти своєї професійної діяльності в контексті теми лекційного заняття.