Будь-яку освіту – середню чи вищу – слід розглядати не як певний науконакопичувач, що дає змогу збирати знання, а як тренування мозку.

О. Несмєянов

    Напередодні 1 вересня педагогічний склад навчальних закладів різних рівнів та ступенів за традицією піддає поглибленому аналізу результативність власної професійної діяльності, з урахуванням якого планує подальші кроки на шляху удосконалення викладацької майстерності. Особливо актуальним дане питання є для викладачів, що працюють в аудиторіях дорослих слухачів, націлених на отримання практично важливих знань, вмінь та навичок. Не виключенням є і педагогічний колектив Хмельницького училища, який 31 серпня зібрався для проведення чергового планового заняття у рамках функціонування Школи педагогічної майстерності за темою «Методика проведення практичних занять. В чому полягає різниця між семінарським та практичним заняттям». Під час дискусії на запропоновану для розгляду тему викладачі обмінювались думками щодо особливостей проведення семінарських та практичних занять з різними категоріями слухачів, відпрацьовували єдині підходи до організації навчально-виховного процесу з урахуванням ступеня їх інноваційності, доцільності та практичної значущості для цільової аудиторії. Окрема увага під час спілкування колег приділена тим змінам, які відбуваються в освіті на державному рівні. Червоною стрічкою через всю дискусію пройшла думка про те, що професійна відомча освіта працівників кримінально-виконавчої служби повинна бути гуманізованою, спрямованою на задоволення освітніх потреб конкретного фахівця.

    Вітаємо всіх колег – освітян з початком нового навчального року, зичимо міцного здоров’я та нових професійних перемог.