Учитель (викладач) – і сценарист, і режисер, і виконавець

І. А. Зязюн

   Стратегічно значимим напрямком викладацької діяльності у відомчих навчальних закладах ДКВС України є бездоганна підготовка пенітенціарного персоналу до вирішення оперативно-службових завдань, що вимагає від педагогічних працівників відповідної фахової компетентності, вмілого використання інтерактивних методів навчання, належного рівня педагогічної майстерності.

   З метою удосконалення педагогічних знань, вмінь та навичок молодих викладачів Хмельницького центру ПКП ДКВС України 31.01.2017 року старшим викладачем-методистом навчального відділу майором внутрішньої служби Є.М. Левчук у рамках роботи Школи педагогічної майстерності проведено заняття на тему «Мультимедійний супровід лекції. Методика організації та проведення лекції».

   Увагу присутніх було зосереджено на тому, що одним із шляхів підвищення якості навчання і виховання дорослих є впровадження новітніх інформаційних технологій, побудова організаційно-практичного навчання з використанням мультимедійних комплексів. Цифрова культура сучасного викладача не є забаганкою, примхою, а виступає реальною вимогою сьогодення, умовою належного рівня організації навчально-виховного процесу у слухацьких аудиторіях.