Застарілі підходи до професійної освіти правоохоронців, використання звичних за структурою лекцій та малоефективних практичних занять в якості основних інструментів підвищення рівня знань працівників не можуть забезпечити бажаний результат за напрямком формування їх правової свідомості, відпрацювання чіткого алгоритму дій в тій чи іншій проблемній ситуації. Поставленої мети можна досягти лише завдяки впровадженню особистісно орієнтованого підходу до навчання кожного працівника, що передбачає застосування широкого спектру форм та методів індивідуальної й групової роботи, серед яких важливе місце посідають професійно орієнтовані тренінги, активні форми проведення практичних занять з використанням ігрових вправ.

   З метою удосконалення вміння викладачів застосовувати під час відпрацювання навчального матеріалу в слухацьких аудиторіях елементів тренінгу перший заступник начальника центру – начальник навчального відділу полковник внутрішньої служби Олена Сахнік провела інструкторсько-методичне заняття за темою «Особливості проведення практичних занять зі слухачами за умов використання тренінгових технологій».