25 листопада 2022 року успішно завершено підвищення кваліфікації осіб рядового і молодшого начальницького складу (молодших інспекторів) відділів нагляду і безпеки установ виконання покарань, відділів нагляду таборів для тримання військовополонених Державної кримінально-виконавчої служби України, що навчались за дистанційно-очною формою здобуття освіти у Відділенні.

За результатами освітнього процесу слухачі здобули необхідні професійні компетентності для виконання службових (посадових) обов’язків відповідно до сучасних вимог реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, про що свідчить отримання відповідних сертифікатів усіма слухачами зазначеного курсу.

Колектив Відділення дякує за плідну співпрацю та бажає успіхів усім учасникам освітнього процесу!