14 вересня 2022 року успішно завершено підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу (молодших інспекторів) відділів нагляду і безпеки установ виконання покарань, відділів нагляду таборів для тримання військовополонених Державної кримінально-виконавчої служби України, що навчались за дистанційно-очною формою здобуття освіти у Відділенні.

За результатами освітнього процесу забезпечено вдосконалення професійних компетентностей слухачів з урахуванням вимог міжнародного та національного законодавства, сучасних підходів, методів, інструментів роботи; розширення та поглиблення теоретичних знань щодо вимог нормативних документів, що регламентують діяльність слухачів зазначеної категорії, розвиток практичних навичок і вмінь їх реалізації, про що свідчить отримання сертифікатів про підвищення кваліфікації усіма слухачами зазначеного курсу.

Колектив Відділення дякує за плідну співпрацю та бажає успіхів усім учасникам освітнього процесу!