12 жовтня поточного року начальник циклу загальноправових дисциплін підполковник внутрішньої служби Олександр Масловський провів відкрите семінарське заняття в рамках конкурсу серед викладацького складу для слухачів категорії «молодші інспектори відділів нагляду і безпеки (підвищення кваліфікації)» за модулем фахової компетентності з теми «Особливості здійснення нагляду за засудженими, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі». В аудиторії відмічалась активність, готовність до жвавого обговорення запропонованої теми, висловлення власних міркувань. У зв’язку з удосконаленням кримінально-виконавчого законодавства, продовженням в Україні процесу гуманізації системи відбування засудженими кримінальних покарань в умовах ув’язнення питання утримання осіб, довічно позбавлених волі, викликають неабиякий інтерес у суспільстві та є такими, що жваво обговорюються у професійному середовищі пенітенціаристів. Поступові зміни, що відбуваються у професійній свідомості працівників ДКВС України, які перебувають у щоденному тісному контакті з ув’язненими, позитивно відображаються на рівні їх фахової готовності до якісного виконання покладених функцій в сучасних умовах. Саме тому таким важливим є відкрите спілкування з колегами на актуальні теми, в результаті якого формується правильне розуміння особливостей державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, свого місця у справі наближення вітчизняних пенітенціаристів до функціонування за європейськими стандартами.