За Планом основних заходів на 2018 рік в Хмельницькому центрі ПКП ДКВС України 19 вересня 2018 року відбувся семінар – практикум за темою «Особливості проходження служби в ДКВС України у сучасних умовах». Мета даного заходу полягала у підвищенні професійної майстерності викладацького складу циклів загальноправових та спеціальних дисциплін, рівня професійної обізнаності перемінного складу за обраною тематикою.

У семінарі – практикумі приймали активну участь:

  • заступник начальника центру по роботі з персоналом, стройової частини та режиму підполковник внутрішньої служби Шквир Олег Борисович, який розповів про порядок та умови призначення на службу, проходження та звільнення зі служби в ДКВС України;
  • начальник циклу загальноправових дисциплін центру підполковник внутрішньої служби Масловський Олександр Вікторович, який у своєму виступі за темою «Дотримання персоналом органів та установ виконання покарань вимог антикорупційного законодавства України під час проходження служби» розкрив актуальні аспекти даної проблеми;
  • викладач циклу загальноправових дисциплін Савчук Сергій Сергійович, який розповів про правовий статус молодшого інспектора ВНіБ УВП, його основні характеристики, права та обов’язки молодших інспекторів під час несення служби;
  • начальник сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення центру майор внутрішньої служби Бабик Інна Юріївна, яка торкнулась питань нарахування грошового забезпечення персоналу;
  • старший викладач циклу спеціальних дисциплін центру капітан внутрішньої служби Жулковський Вадим Вікторович, який розмовляв з аудиторією про шляхи запобігання професійної деформації, як основної проблеми, з якою зустрічаються працівники УВП.

   Під час взаємодії слухачів та викладачів у форматі вільного спілкування у повному обсязі досягаються поставлені перед навчальним закладом цілі, формується повага до національного законодавства, відповідальне ставлення до неухильного виконання його вимог.

   Дякуємо учасникам заходу за активну участь у навчально-виховному процесі, надану допомогу у детальному роз’ясненні слухачам обраної для розгляду теми.