Карантинні обмеження, як це не прикро відмічати,  вносять свої корективи у наше особисте життя, впливають на взаємовідносини між колегами. Робота в великому колективі вимагає, перш за все, поважного ставлення один до одного, уміння ефективно і злагоджено працювати в команді. Саме тому внутрішній мікроклімат, його вчасне корегування посідають неабияке  місце в повсякденній діяльності керівників і кожного представника персоналу. Особливого мистецтва вимагає управління колективною роботою в форс-мажорних обставинах, коли настрій працівників і характер їх міжособистісних взаємовідносин є гарантами успішного подолання тимчасових проблем.

З метою формування гармонійних стосунків в колективі працівників чергової частини Хмельницького центру ПКП ДКВС України старшим психологом групи по роботі з персоналом лейтенантом внутрішньої служби Лілією Костишиною 04.12.2020 проведено тренінг за темою «Мікроклімат – основа об’єднання колективу», під час якого його учасники виконали ряд завдань для покращення своїх комунікативних якостей, змогли проявити приховані лідерські здібності і побачити кращі якості своїх колег.

Спілкування в тренінговій групі допомогло зняти ряд бар’єрів, які заважали вивести професійне спілкування між колегами на більш якісний рівень.