На виконання Плану основних заходів Хмельницького центру ПКП ДКВС України на 2019 рік протягом 15 вересня – 15 жовтня поточного року тривав конкурс серед викладацького складу навчального закладу на краще практичне заняття з використанням інноваційних підходів до реалізації навчальних програм. В рамках даного конкурсу відкриті заняття провели 14 викладачів чотирьох циклів. Метою конкурсу стала демонстрація педагогічним складом набутих професійних вмінь, удосконалення навичок роботи з аудиторією, зміцнення взаємного зв’язку між навчальними модулями, що викладаються в різних циклах.

Викладачі організували роботу зі слухачами, активно застосовуючи індивідуальні та групові форми, метод мозкового штурму, розвивали у них критичне мислення, вміння формулювати та аргументувати ґрунтовні самостійні твердження й думки.

Основою спілкування зі слухачами став індивідуальний підхід, на підставі якого відбувається реалізація основних принципів особистісно орієнтованого навчання – толерантності, практичної зорієнтованості, мотивації викладачами дорослих учнів до засвоєння знань.

Викладачі вміло користувались технічними засобами навчання, активно застосовували під час пояснення навчального матеріалу навчальні фільми та відібрані тематичні відеоролики. Демонстрація відео сюжетів, переключення уваги аудиторії на інформацію, що розміщувалась на підготовлених презентаційних матеріалах, сприяли активному засвоєнню навчальної програми.

Члени конкурсної комісії відмітили належний рівень підготовки викладачів до роботи зі слухачами, наявність творчого підходу до реалізації навчально-виховних цілей.

Переможці конкурсу конкурсною комісією визначались за циклами. За підрахунками голосів найкращим викладачем у циклі вогневої та фізичної підготовки визнано старшого викладача лейтенанта внутрішньої служби Максима Кладницького, у циклі загальноправових дисциплін – викладача капітана внутрішньої служби Оксану Малінковську, у циклі спеціальних дисциплін – старшого викладача капітана внутрішньої служби Вадима Жулковського, у циклі кінологічної підготовки – старшого викладача підполковника внутрішньої служби Олександра Винограда.

Вітаємо колег з перемогою та зичимо успішного подолання нових професійних вершин.