На запрошення Директората стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України викладач циклу спеціальних дисциплін Хмельницького центру ПКП ДКВС України лейтенант внутрішньої служби Максим Гусак 17 грудня поточного року взяв участь у роботі круглого столу з питань презентації Інтерактивного навчального курсу «Динамічна безпека, комунікація та просоціальне моделювання в установах виконання покарань», яка організована спільним проектом «Європейський союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні». Учасники заходу проговорили проблеми, пов’язані з необхідністю впровадження індивідуального підходу в роботу із засудженими з метою формування правильних взаємовідносин між ними і представниками персоналу, забезпечення безпеки на території місць позбавлення волі. В умовах реформування та становлення пенітенціарної системи України особливого значення набувають питання дотримання в УВП законності, правопорядку. Відповідно до ст. 102 КВК України встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання й відбування кримінальних покарань повинен забезпечувати з-поміж іншого й безпеку засуджених та персоналу.

З огляду на актуальність піднятих питань варто відмітити важливість їх обговорення в колі професіоналів – практиків та представників викладацького складу закладів освіти, що входять до сфери управління Міністерства юстиції України. Усвідомлення необхідності побудови із засудженими (ув’язненими) доброзичливих взаємовідносин надасть можливість працівникам ДКВС України застосувати ефективні методи їх перевиховання, сприяти пришвидшенню процесу повернення порушників закону після виправлення у вільне суспільство.