Протягом 27-29 вересня 2017 року у місті Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка перший заступник начальника центру – начальник навчального відділу полковник внутрішньої служби Олена Сахнік взяла участь у наймасштабнішому фестивалі інновацій країни, до програми проведення якого включались фінал Всеукраїнського конкурсу стартапів, презентації венчурних фондів, виступи запрошених спікерів, наукове шоу, квест, нетворкінг між учасниками та гостями, Всеукраїнські конференції «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення», «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри». 

   Учасниками науково-практичних заходів були представники провідних вищих навчальних закладів країни, а саме Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського інституту економіки і туризму, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Київського міжнародного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Львівська політехніка», Київського національного університету технологій та дизайну, Вінницького національного технічного університету, Київського національного торговельно-економічного університету тощо та практичні працівники, до сфери інтересів яких належать питання академічного підприємництва та впровадження інновацій.

   Сфера інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі тих, що успішно використовуються в освітньому процесі на території Хмельницького центру ПКП ДКВС України, інновації в галузі освіти у своєму розвитку набирають неабияких обертів. Саме тому поінформованість в сучасних тенденціях організації освітнього простору є невід’ємною складовою його постійного удосконалення. На конференціях активно обговорювались проблеми захисту в Україні інтелектуальної власності, боротьби з підробками та піратством, незаконного копіювання та розповсюдження аудіо записів, особливості реалізації цивільно-правових принципів у даній сфері,  набуття та передачі авторських прав на комп’ютерні програми, а також перспективи впливу європейського законодавства на розвиток вітчизняної сфери  інтелектуальної власності, забезпечення інтелектуальної безпеки Україні.